Za nelegální vývoz léčivých přípravků obdržela lékárna pokutu

Sankci ve výši 900 000 korun, kterou SÚKL uložil lékárně Olympia, potvrdilo začátkem května ministerstvo zdravotnictví. Provozovatel této lékárny v rozporu se zákonem o léčivech dodal do zahraničí celkem 1827 balení registrovaných léčivých přípravků v celkové hodnotě 1 576 596 Kč, které lékárna odebrala od distributorů pro své potřeby. Tyto léky se však k českým pacientům nedostaly, přímo ze skladu lékárny byly dodány do Slovenské republiky.

V této souvislosti je třeba zmínit, že SÚKL již více než před rokem upozornil provozovatele lékáren na to, že se při své inspekční činnosti stále častěji setkává s výskytem jejich nelegálních přeshraničních aktivit.

Tyto aktivity spočívají v opakovaných prodejích poměrně velkého množství často nenahraditelných léčivých přípravků zahraničním odběratelům, odkud je pak možný jejich další prodej do zemí s vyšší cenovou hladinou. Mezi léčivými přípravky nelegálně prodanými do zahraničí byly paradoxně i léky, na jejichž nedostatek si lékárníci současně stěžovali.

Tento případ však není ojedinělý. Na základě kontrolní činnosti vydal SÚKL celkem čtyři pravomocná rozhodnutí o pokutě v celkové výši 1 950 000 Kč, správní řízení včetně odvolacích řízení na ministerstvu zdravotnictví jsou vedena i s dalšími lékárnami, které se účastnily nelegálního vývozu léčivých přípravků z České republiky. Hodnota léčivých přípravků exportovaných těmito lékárnami dosahuje bezmála 300 miliónů korun a množství vyvážených léčivých přípravků je poměrně vysoké, přes 400 000 balení.

V médiích se v poslední době objevují stížnosti lékáren na potíže při objednávání léků, které dávají do souvislosti s opatřeními některých držitelů rozhodnutí o registraci, jež mají omezit odliv léčivých přípravků do zahraničí, a s odvoláním na potřeby pacientů požadují po ministerstvu zdravotnictví řešení spočívající v povinnosti distributora dodat lékárně lék bez jakýchkoliv omezení. Tyto odhalené případy nelegálních dodávek léčivých přípravků z lékáren do zahraničí však ukazují, že ne všechny lékárny objednávají léky za účelem jejich výdeje pacientům v České republice.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail