Ministr Vojtěch zhodnotil sto dnů působení v úřadu

Portál poradních orgánů a veřejně dostupný seznam poradců ministra na webu, eRecept, nová pravidla pro úhradu zdravotnických prostředků či jednodušší zdravotnická dokumentace. To jsou jen některá témata, jimž se Adam Vojtěch během 100 dnů ve funkci ministra zdravotnictví věnoval. Pojďme se na bilanci splněných i aktuálních úkolů a také budoucích plánů podívat blíže.

„Naším mottem je politika otevřených dveří – komunikujeme zkrátka se všemi. To na ministerstvu dříve nebylo zvykem. My jsme otevřeli dveře ministerstva odborné společnosti, pacientům, profesním komorám, mladým lékařům, poskytovatelům zdravotní péče, zdravotním pojišťovnám, občanům, zkrátka všem, kteří se chtějí konstruktivně bavit o zlepšení českého zdravotnictví,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Na webu ministerstva pak může veřejnost najít seznam poradců ministra a na portálu http://ppo.mzcr.cz kompletní přehled poradních orgánů a komisí na ministerstvu.

eRecept

Po nástupu do funkce patřilo mezi ministrovy priority spuštění elektronické preskripce. Funguje od prvního ledna tohoto roku a dnes ji aktivně používá již přes dvaatřicet tisíc lékařů, kteří jen za měsíc březen předepsali pět milionů receptů, což je více než v lednu a únoru. Ministr Vojtěch pak ve Sněmovně v průběhu ledna prosadil roční odklad sankcí, aby dal lékařům prostor se seznámit s eReceptem v praxi. Po celý rok ministerstvo pořádá roadshow po regionech a snaží se lékařům a lékárníkům aktivně pomáhat. „Osobně se účastním všech seminářů, protože považuji za velmi důležité vyslechnout si zpětnou vazbu ze strany lékařů a lékárníků. To vše nám pomáhá eRecept vylepšovat,“ řekl Adam Vojtěch.

Úhrady zdravotnických prostředků

Opravdu urgentní úkol na začátku roku byla příprava pravidel pro úhrady zdravotnických prostředků na poukaz, které v rámci zákona o veřejném zdravotním pojištění zrušil Ústavní soud loni v červnu a dal zákonodárcům čas na přípravu do konce roku 2018. Bývalé vedení ministerstva však s přípravou paragrafového znění nezačalo. „Řešení tohoto akutního úkolu se po mém nástupu stalo maximální prioritou. Jsem velmi rád, že jsme novelu připravili v rekordním čase a nyní je v meziresortním připomínkovém řízení. Jedná se o návrh, který je výsledkem konsensu všech stran včetně pacientských organizací,“ uvedl ministr Vojtěch. Nové zdravotnické prostředky budou zařazovány do systému úhrad každý měsíc a nikoli jen jednou za půl roku, jako je to dnes. Prakticky všechny položky, které jsou dnes hrazeny ve výši 75 % z ceny, protože nemají v zákoně vlastní úhradovou skupinu, budou doplněny do kategorizačního stromu, a pacienti tak mohou dosáhnout na jejich plnou úhradu.

Novela o zdravotnické dokumentaci

Ministerstvo dále připravilo novelu vyhlášky o zdravotnické dokumentaci, která v mnoha ohledech přináší pro lékaře a zdravotnický personál snížení administrativy. Vyhláška ponechává mnohem více na poskytovatelích, zda budou vytvářet určitý záznam nebo v jaké podobě ho zpracují. Zejména s ohledem na malé poskytovatele se zjednodušují postupy vedoucí k vyřazení zdravotnické dokumentace a jejímu zničení. Ruku v ruce s tím pak ministerstvo vyslyšelo volání mnohých poskytovatelů, malých i velkých, a tam, kde je to možné, zkracuje povinnou dobu uchovávání jmenované dokumentace. Platit by měla začít v červnu.

Dotační program pro zubaře

S cílem zajistit dostatečnou dostupnost stomatologické péče ve všech regionech České republiky připravilo ministerstvo dotační program pro zubaře. Za poslední měsíce také došlo k posunu v reformě psychiatrické péče – ministerstvo vyhlásilo výzvu na předkládání žádostí o dotaci na prvních pět Center duševního zdraví, které by měly vzniknout do letošního července. Pro pacienty ministerstvo také ještě letos zřídí Vysoce specializovaná centra pro léčbu vzácných onemocnění, kde se nemocným dostane včasné diagnózy a potřebné odborné péče. V otázce zdravotně-sociálního pomezí, dlouhodobé péče a reformy psychiatrické péče se významně rozvinula spolupráce s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zástupci obou resortů se scházejí pravidelně jednou měsíčně a řeší palčivá témata, která se dotýkají zdravotních i sociálních služeb.

Další plány

V současné době ministerstvo pracuje na rozvoji eReceptu – probíhají přípravy lékového záznamu pacienta, kontrol duplicit při předepisování léků a ePreskripce opiátových léčivých přípravků. Vzniká nová koncepce primární péče, která má za cíl posílit roli praktických lékařů a rozšířit jejich kompetence. Ministerstvo se v rámci pracovní skupiny věnuje podpoře dostupnosti lékáren v odlehlých oblastech a připravuje revizi jejich odměňování. Ministr zdravotnictví zahájil přípravu centrálních nákupů ve fakultních nemocnicích, jimž zadal úkol vytipovat vhodně komodity. Sdílené nákupy jsou totiž cesta k vyšší míře transparentnosti, eliminaci „spřátelených“ dodavatelů, odlehčení nemocnicím od administrativy a k ušetření významných finančních prostředků. V neposlední řadě začal Adam Vojtěch s resortem školství a lékařskými fakultami intenzivně řešit nedostatek lékařů. Výsledkem bude desetiletý akční plán na zvýšení počtu studentů, který chtějí resorty vládě předložit do poloviny letošního roku.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail