V homeopatické asociaci mají lékárníci samostatnou sekci

Před třemi lety byla při Homeopatické lékařské asociaci (HLA) založena Sekce farmaceutů. Členství v HLA, které bylo vyhrazeno pouze lékařům a veterinárním lékařům, je tedy od té doby otevřeno i pro farmaceuty.

Největší výhodou pro její členy je příslušnost k organizaci, která je partnerem CEDH (Centrum pro vzdělávání a rozvoj v homeopatii) se sídlem v Paříži. Společně s lékaři mohou lékárníci absolvovat roční kurz mezinárodní školy klinické homeopatie CEDH. Tento kurz je určen pro lékárníky s hlubokým zájmem o homeopatii. Od roku 2015 jím prošlo 37 lékárníků. Kromě něj mohou farmaceuti získat bazální znalosti v homeopatii v základních kurzech určených pro odborníky všech zdravotnických profesí. I zde mají možnost získat ucelené základní vzdělání, byť v omezené formě, a také toto vzdělávání je garantováno HLA. Kromě lékárníků se ho účastní i farmaceutičtí asistenti. Základní znalosti v těchto kurzech již získalo 646 studentů homeopatie, z toho pak 247 lékárníků.

„Absolvování některé z uvedených úrovní vzdělání je důležitým předpokladem, ale rozhodně z lékárníka neudělá odborníka na homeopatii. Důležitá je každodenní praxe. Aby tedy v doporučování homeopatických léků získali lékárníci praxi, podílí se HLA formou odborné garance homeopatických přednášek v rámci odborných sympozií a kongresů na periodickém vzdělávání v homeopatii. Je určeno pro ty, kteří si chtějí osvěžit nebo zopakovat konkrétní témata z homeopatie, a protože je v poslední době kladen velký důraz na formu tohoto vzdělávání, začínají se prezentace čím dál častěji připravovat workshopovou formou,“ vysvětluje PharmDr. Renata Semeráková, koordinátorka Sekce farmaceutů při HLA.

 

Markéta Grulichová

marketa.grulichova@atoz.cz

Článek o rozvoji homeopatie v lékárnách a narůstající oblibě homeopatik najdete v časopisu Pharma Profit 21/2018.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail