Ne každý člověk spí bez problémů

Od roku 2008 vyhlašuje WHO (World Health Organisation) Světový den spánku. Letos připadá na 16. března a je věnován důležitosti biologického rytmu pro zdraví člověka. V tuzemsku jeho význam připomíná Česká společnost pro výzkum spánku a spánkovou medicínu a společnost Sanofi. 

Poruchami spánku je ohroženo více než 30 % populace, a to jak dospělých, tak dětí. Jednou z nejvýznamnějších spánkových poruch je porucha cirkadiálního rytmu. Tento rytmus u lidí ovlivňuje nejen spánek, ale i chování, hladinu hormonů, tělesnou teplotu či metabolismus. „Cirkadiální rytmus je určován centrálními biologickými hodinami člověka a jejich činnost pomáhá řídit denní světlo,“ vysvětluje prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. z Neurologické kliniky VFN v Praze. Po setmění začíná lidské tělo vylučovat spánkový hormon melatonin, který je určující pro rytmus spánku.

Vzhledem ke svým účinkům na spánek, správný cirkadiální rytmus i stav celého organismu, je melatonin v centru pozornosti odborných výzkumů. „Laboratorní i klinická pozorování ukazují, že melatonin ovlivňuje oběh krve, krevní tlak, tělesnou teplotu, metabolismus cukrů, tuků i bílkovin. Ovlivňuje také produkci pohlavních hormonů, imunologické reakce organismu, průběh stárnutí, chování a má ochranný vliv při vzniku metastáz nádorových onemocnění,“ popisuje profesorka Nevšímalová.

Lidé, kteří mají nedostatek melatoninu, nebo je u nich tento hormon vylučován v nesprávnou dobu, mohou trpět dlouhodobými problémy se spánkem nebo třeba zvýšenými obtížemi při cestování a střídání časových pásem. U dětí pak chronická spánková deprivace může způsobovat absenci školní docházky, pozdní příchody, zvýšenou denní spavost, poruchy nálady a chování, sklon k depresi, či k obsesivně-kompulzivní poruše.

S rostoucím věkem však sekrece melatoninu klesá každému. „To je jeden z důvodů nespavosti ve stáří,“ vysvětluje prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc, z Neurologické kliniky VFN a Centra neurologických věd UK v Praze.

Melatonin však lze tělu doplnit. A v mnoha zemích světa je tento hormon dostupný ve formě doplňku stravy. „Platí to i v rámci Evropské unie. Například ve Francii, Itálii nebo na Slovensku se melatonin volně prodává jako doplněk stravy. Nicméně česká legislativa uvedení na trh melatoninu ve formě doplňku stravy zatím neumožňuje. Rovněž import doplňku stravy s melatoninem, uvedeného na trh v jiném členském státě Evropské unie, může být problematický a může vést k nutnosti jeho stažení z prodeje v České republice,“ upozorňuje Mgr. Karel Svoboda z Advokátní kanceláře Marečková.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail