Nový náměstek ministra má stabilizovat lékárenský sektor

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch jmenoval svým novým náměstkem Filipa Vrubla. Jde o jeho druhého náměstka po Aleně Šteflové, kterou ministr jmenoval v prosinci loňského roku.

Filip Vrubel patří ke zkušeným odborníkům v oblasti lékové politiky, zdravotnického a farmaceutického práva. Několik let působil v pozici ředitele odboru farmacie na Ministerstvu zdravotnictví ČR. V roce 2013 se stal náměstkem ředitele Státního ústavu pro kontrolu léčiv se zodpovědností za všechny odborné agendy ústavu. Po dobu svého působení ve státní správě se podílel na tvorbě celé řady zákonů a koncepcí, zejména se zaměřením na lékovou politiku a lékárenství, zdravotnické prostředky, regulaci reklamy ve zdravotnictví a veřejné zdravotní pojištění.

Byl členem mnoha odborných komisí jak při Ministerstvu zdravotnictví, tak i na vládní úrovni a v rámci pracovních skupin Evropské komise. Po odchodu ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv přešel do poradenského a advokátního sektoru. V rámci advokátní kanceláře Deloitte Legal pracoval pro celou řadu organizací působících v oblasti zdravotnictví, a to zejména na strategických projektech, nastavování interních procesů, kontrole souladu procesů s právními předpisy a poradenství v oblasti farmaceutického práva a veřejného zdravotního pojištění.

Spolupráci s Deloitte ukončil začátkem letošního února, v souvislosti se jmenováním do správních rad zdravotních pojišťoven. Krátce také působil na ministerstvu v pozici externího poradce ministra Adama Vojtěcha. Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity.

Filip Vrubel bude mít na ministerstvu na starosti zejména legislativu k zavedení lékového záznamu a dalších funkcionalit spojených s eRecepty.

Dalším jeho významným úkolem bude stabilizace lékárenského sektoru, především odměňování a zajištění dostupnosti lékáren. V neposlední řadě bude v budoucnu koordinovat legislativní revizi systému cen a úhrad léčiv, regulaci vstupu inovací do systému zdravotního pojištění a zavádění HTA (Health Technology Assessment).

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail