Biosimilární léčba v ČR může ušetřit stovky milionů korun

Budou biosimilární léky v onkologii stejně úspěšné jako v revmatologii a gastroenterologii? Takovou otázku si položili účastníci odborného setkání Biosimilars: budoucnost biologické léčby. Konalo se v pražském Motole pod záštitou České asociace farmaceutických firem (ČAFF) a pozvání na něj přijali odborníci z řad onkologických specialistů.

Na informace o mnohaleté zkušenosti s biosimilars z revmatologie a gastroenterologie navázala diskuse na téma, jaké by mělo být jejich místo v onkologii. „S použitím biosimilárních přípravků v revmatologii a gastroenterologii máme už mnohaleté pozitivní zkušenosti, v současné době pronikají biosimilární monoklonální protilátky nově také do onkologie a hemato-onkologie,“ řekl předseda Komise Biosimilars ČAFF Marek Borovský. „Lze očekávat, že i v této oblasti prokáží biosimilars svoji kvalitu, bezpečnost a účinnost. Biosimilární přípravky snižují náklady na léčbu pacientů, a tak se můžou uvolnit prostředky na drahou biologickou léčbu a zlepšit její dostupnost,“ dodal Borovský.

Biosimilars přinášejí výhody pacientům, lékařům i plátcům. Pacientům zlepšují přístup k léčbě, účinnou léčbu jim lze podat v časnější fázi onemocnění, a tím dosáhnout lepších výsledků. Zdravotnickým profesionálům poskytují nákladově efektivní léčbu. Plátcům nabízejí konkurenci a soutěž a generují potřebné úspory.

V uplynulém roce udělila Evropská léková agentura (EMA) v onkologii registrace významným biosimilárním lékům. Ty mají obrovský potenciál přinést úspory ve výši stovek miliónů korun ročně, ale především se díky nim biologická léčba dostane k onkologickým pacientům rychleji a ve větší míře. „Na základě pozitivních příkladů z revmatologie a gastroenterologie jsme se už úspěšně přenesli z fáze, kdy jsme řešili, zda jsou biosimilars bezpečné a účinné,“ uvádí výkonný ředitel České asociace farmaceutických firem Martin Mátl a dodává: „Momentálně odborná veřejnost detailně zvažuje využití biosimilars a jejich přechod z originálních na biosimilární léčivé přípravky, ale především teď stojíme před výzvou, jak hledat cesty a využití těchto poznatků, abychom přinesli úspory systému.“

V únoru 2017 se v rámci Evropské unie zaregistrovala první terapeutická monoklonální protilátka v onkologické indikaci, a to biosimilární rituximab. Další biosimilární onkologickou monoklonální protilátkou je trastuzumab, který v září 2017 pozitivně vyhodnotil Výbor pro léčivé humánní léčivé přípravky EMA. V listopadu 2017 pak Evropská komise vydala registrační rozhodnutí. Na základě poklesu ceny a úhrady lze v případě biosimilárního rituximabu do roku 2020 odhadnout přínos kumulovaných úspor na 355 milionů korun. „Lék, registrovaný v únoru, byl uveden na trh v několika státech Evropské unie. Česká republika na jeho uvedení stále čeká. Je bezesporu v našem zájmu hledat cesty, jak ho využít a takovou šanci nepromarnit,“ uzavírá Martin Mátl.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail