Lékové informační centrum bilancovalo

Také loni pokračovalo Lékové informační centrum (LIC), společné pracoviště Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové (FAF UK) a Fakultní nemocnice Hradec Králové (FNHK), ve své činnosti, která spočívá v řešení lékových dotazů tazatelů z řad odborné zdravotnické veřejnosti a podílení se na celoživotním vzdělávání zdravotnických profesionálů formou krátkodobých specializačních stáží.

V roce 2017 bylo do centra zasláno a následně řešeno 42 dotazů z celé České republiky. Převážně šlo o dotazy z Královéhradeckého kraje od lékárníků z veřejných lékáren, nemocničních lékařů a ambulantních specialistů. Zpracovat lékové dotazy je v Lékovém informačním centru možné mimo jiné díky přístupu k rozsáhlému fondu tištěných i elektronických odborných informačních zdrojů, ale také díky vyškoleným členům LIC, kteří standardním procesem a s využitím principů medicíny založené na důkazu informace v daných zdrojích vyhledávají, analyzují a formulují do požadovaných odpovědí.

Na chodu centra se v současnosti podílí 23 členů z řad zaměstnanců Katedry sociální a klinické farmacie FAF UK, včetně odborníků se specializační způsobilostí a s aktivní činností v klinicko-farmaceutické péči, studentů prezenčního a kombinovaného doktorského studia oboru klinická a sociální farmacie, pro které činnost v LIC slouží i k odbornému výcviku, a klinického farmakologa FNHK. Zároveň jsou některé dotazy konzultovány se specialisty FNHK či kolegy z jiných kateder FAF UK. Všechny lékové dotazy jsou evidovány a strukturně členěny v databázi LIC, která je kontinuálně vedena od založení centra.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail