Jednání mezi pojišťovnami a poskytovateli bylo zahájeno

Ministerstvo zdravotnictví ČR zahájilo dohodovací řízení mezi zdravotními pojišťovnami a poskytovateli zdravotní péče o hodnotách bodu, výši úhrad zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezeních pro rok 2019. Zároveň oznámilo, že v roce 2019 očekává zvýšení příjmů ministerstva přibližně o 14 miliard korun.

„Byl bych velice rád, kdyby tento rok znamenal zásadní změnu v procesu dohodování a odklon od praxe předchozích let. Není důvod, aby zdravotnictví bylo zvláštním odvětvím ekonomiky, kde se poskytovatelé zdravotních služeb a ti, co zdravotní péči nakupují, nedokáží domluvit na cenách nakupovaných zdravotních služeb a jejich roli musí přebírat Ministerstvo zdravotnictví. Institut dohodovacího řízení by měla být platforma, kde rovnocenní partneři spolu jednají se zájmem se dohodnout. Dohodovací řízení by nemělo mít pouze formální charakter a být pouhým naplněním litery zákona. Naopak, dohody by mělo být dosaženo v drtivé většině segmentů. Jsem přesvědčen o tom, že stanovení úhrad má být ponecháno plně na účastnících dohodovacího řízení a Ministerstvo zdravotnictví ČR by mělo určovat úhrady jen v případě, že skutečně nebylo možné dojít k dohodě,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

V příštím roce by ekonomika měla generovat dostatečný nárůst finančních zdrojů na navýšení úhrad zejména na základě zlepšování kvality zdravotní péče a její dostupnosti. V roce 2019 se očekává meziroční zvýšení příjmů systému o cca 14 miliard Kč a ministerstvo zdravotnictví by mělo tak hospodařit s 300 miliardami korun. Navýšení by mělo být využito především k financování předpokládaného nárůstu objemu zdravotních výkonů z důvodů dlouhodobě stárnoucí populace v ČR, k pokrytí financování nových léčebných metod, minimálnímu navýšení úhrad pokrývajícímu ve většině segmentů předpokládanou míru inflace a zejména ke zvyšování efektivity a kvality zdravotní péče.

„Myslím si, že úhrady zdravotní péče by měly více reflektovat efektivitu, kvalitu a dostupnost poskytované péče. Jde např. o stanovení indikátorů kvality poskytované péče, poměr pojištěnců účastnících se preventivních prohlídek, zavedení objednávkového systému pro pojištěnce, snížení čekacích lhůt, zavedení delší ordinační doby, edukace, klinické či laboratorní vyšetření,“ řekl ministr Vojtěch a dodal: „Každoroční navyšování prostředků směřujících k poskytovatelům zdravotních služeb musí být spojeno také se zvyšováním standardu poskytovaných zdravotních služeb, zvyšování kvality a bezpečnosti poskytovaných zdravotních služeb a zlepšování místní a časové dostupnosti zdravotních služeb.“

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail