Portugalsko a Dánsko hlásí odcizení léků

V portugalské nemocniční lékárně došlo během loňského října až prosince k odcizení vybraných šarží dvou léčivých přípravků. Tamní regulační autorita o této skutečnosti informovala Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), který vydal upozornění. K dalšímu odcizení léků došlo v Dánsku.

V Portugalsku bylo odcizeno 393 balení léčivého přípravku Genotropin 12 mg/ 1 ml Pre-filled pen (šarže S47292, exspirace 06/2019). Druhým přípravkem pak je Humatrope 12 mg/3,15 ml Cartridge (šarže C665264J a C775483D s dobou exspirace 07/2019 a 02/2020), kterých se ztratilo 45 kusů. Odcizená balení jsou v portugalské jazykové verzi. V ČR jsou výše uvedené přípravky registrované národním postupem, uvedené šarže nebyly identifikovány v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

U odcizených balení předmětných šarží léčivých přípravků Genotropin 12 mg/1 ml a Humatrope 12 mg/3,15 ml došlo k přerušení distribučního řetězce, a není tak u nich nadále zajištěna jakost, účinnost a bezpečnost. Taková balení uvedených šarží proto nelze v žádném případě použít k léčbě. Skladovací podmínky při přepravě odcizených balení uvedených šarží léčivých přípravků nelze doložit. Léčivé přípravky by byly po uvedení zpět na trh považovány za padělky.

Stejná čísla šarží se mohou vyskytovat i u léčivého přípravku jiné síly nebo u jiného přípravku. Předmětem krádeže byly však pouze výše uvedené šarže přiřazené k výše uvedeným konkrétním přípravkům a jejich silám.

Další upozornění o odcizení léčivých přípravků obdržel SÚKL z Dánska, kde došlo při přepravě v noci na 11. 1. 2018 ke krádeži  11 947 balení léčivého přípravku Mandolgin 50 mg, hard capsules, 20 pcs, označeného číslem šarže HR0406 s dobou exspirace 31. 10. 2022. Odcizená balení jsou v dánské jazykové verzi.

Přepravována byla celá šarže léčivého přípravku, zbylá neodcizená balení byla přebalena a označena novým číslem šarže. Z tohoto důvodu by se v legálním distribučním řetězci neměla nacházet balení léčivého přípravku Mandolgin 50 mg označená číslem šarže HR0406. Léčivý přípravek Mandolgin 50 mg, hard capsules, 20 pcs, není v ČR registrován, uvedená šarže nebyla identifikována v pravidelných hlášeních dodávek distribuovaných léčivých přípravků.

Stejně jako v předchozím případě v Portugalsku i u přípravku Mandolgin 50 mg, hard capsules, 20 pcs, jmenované šarže došlo k přerušení distribučního řetězce, takže pokud by byl přípravek uveden zpět na trh, je považován za padělek.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail